Social sanering

Social sanering

Oprydning og sanering

Avikon Service udfører social sanering af bolig og erhverv. Det kan være rydning af dødsbo, konkursbo, oprydning og sanering af misligholdte boliger og rydning af affald.

Psykisk sygdom
Sanering af lejemål med borgere som grundet psykiske udfordringer er havnet i en uoverskuelig situation. I tæt samarbejde med beboer, kommunale sagsbehandler og evt familie med flere udfærdiges en plan over forløbet og de trin der skal sikre at der tages de nødvendige skridt samtidigt med beboeren kan følge med og ikke føler sig krænket på privatlivets fred.

Dødsbo
Rydning af dødsbo kræver skifteretten har lukket og afsluttet sagen. Er dødsboet af en værdi der betyder det ikke bør kasseres, kan vi samtidigt skabe kontakt til opkøbere af inventar eller køre til genbrug. Fordi vi opererer i både syd og østjylland kan vi efter ønske, aflevere inventar og indbo i anden landsdel for at pårørende ikke skal se nyligt afdødes ejendele hos lokale genbrugsforretninger.

Affald
Rydning af affald, efterladt inventar og lignende, kræver tilladelse fra ejendommens ejer eller lejer der kan fremvise lejekontrakt. Dette gælder også udendørsarealer. Vi behandler alle typer affald efter lovmæssige foreskrifter.