Privatlivspolitik

Nye krav for behandling af persondata

Avikon Service imødekommer hermed nye krav jvf. Eu persondata forordning med ikrafttræden 25 Maj 2018.

Dette sikrer korrekt behandling af dine personlige oplysninger samt din ret til få indsigt i gemte informationer, redigere disse eller forlange oplysninger slettet.

(Links til datatilsynets vejledninger og dine rettigheder nederst i højre sideaf denne side)

Personlige oplysninger

Avikon Service håndterer følgende personlige oplysninger.

Kundeforhold privat og tilbud: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, købshistorik.
Erhvervskunder og tilbud: Firmanavn. cvr, kontaktperson, adresse, telefonnummer og mailadresse, købshistorik.

Jobansøgere: Ansøgning, cv, straffeattest, børneattest. Herunder oplysninger om race, etnisk oprindelse, sprogkundskaber, helbredsoplysninger, religiøs politisk eller filosofisk overbevisning samt cpr nr.

Avikon Service opfordrer ansøgere til ikke at fremsende personfølsomme oplysninger medmindre de menes relevante for din ansøgning eller vi udtrykkelig har udbedt os disse informationer.

Avikon Service forbeholder sig retten til at indhente relevante personoplysninger via eksterne kilder, herunder referencer, sociale medier som Facebook, LinkedIn. Jobdatabaser, offentlige databaser.

Sådan bruges dine oplysninger

Avikon Service og godkendte leverandører, bruger udelukkende dine informationer til at håndtere dine ønsker om job, udbetalinger, tilbud, udførelse af opgaver og fakturering af udført arbejde.

Avikon Service videregiver aldrig information til uvedkommende 3 part uden dit udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Avikon Service behandler og opbevarer data sikkert og privat ved tjenester nødvendige for håndtering af forholdet. Alle tjenester fungerer som databehandlere for Avikon Service og har underskrevet databehandleraftale jvf. Eu dataforordning (GDPR)

Dine rettigheder

Avikon Service er forpligtet til at indsamle, håndtere og slette oplysninger ansvarligt og sikkert.

Enhver behandling af personoplysninger bygger på dit samtykke og accept.
Du har ret til at forlange indsigt, få korrigeret urigtige oplysninger, begrænse, redigere samt forlange alle oplysninger slettet.

  • Indsigt*. (dataportabilitet) Du har ret til fuld indsigt i maskinlæsbart format.
  • Korrektion*. Du har ret til at få ændret de gemte personlige oplysninger.
  • Begrænsning og redigering*. Du har ret til at redigere eller få begrænset gemte oplysninger til et absolut minimum for håndtering af kundeforhold, jobsøgninger m.f.
  • Sletning**. Du har ret til at anmode om sletning af alle personlige oplysninger.
  • Du har ret til at indgive klage over Avikon Service håndtering af dine personlige oplysninger til data tilsynsmyndighed. Eksempelvis Datatilsynet. (link på sidste side.)

Du kan anvende din ret til sletning af personlige oplysninger ved eksempelvis afmelding af elektronisk markedsføring som nyhedsbrev. Ved at ringe eller skrive til Avikon Service.

Der kan være begrænsninger i retten til at få slettet personoplysninger såsom uafsluttede aftaler. ubetalte faktura, regnskabsloven eller anden relevant årsag til fortsat at gemme personlige oplysninger.

Ved uenighed om retten til at gemme oplysninger kan indsigelser sendes på mail til info@avikon.dk som vil fremsende vejledninger for henvendelse til data tilsynsmyndighed.

* Avikon Service stiller sig gratis, til rådighed til En (1) henvendelse vedrørende indsigt, korrektion,begrænsning og redigering inden for sammenhængende 90 dage eller såfremt der er ændringer af oplysninger der vedrører udførelse af aftalte opgaver. Henvendelser ud over dette kan medfører gebyr for behandling af din anmodning.

**Anmodning om sletning af samtlige oplysninger medfører annullering af eventuelt kundeforhold / Jobansøgning.

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere udgaver før 25 Maj 2018.
Avikon Service forbeholder sig ret til at foretage justeringer og formålstjenstlige ændringer som annonceres via mail og hjemmeside.

Dataansvarlig i Avikon Service og Avikon.dk

Ansvar og tilsyn:
Annette Jensen
Industrivej 13. Stilling
8660 Skanderborg
info@avikon.dk
Tlf: 52802949

Indsamling og håndtering:
Peter Møller
Industrivej 13. Stilling
8660 Skanderborg
kontakt@avikon.dk
Tlf: 52802949

Avikon Service har databehandleraftaler med følgende:

Hjemmeside og kontaktformular: Surftown
Cohaesio Group. Per Henrik Lings Alle 4, 4. DK-2100 Copenhagen VAT: DK-26079209

Mail og dokumenter: Google (g-suite)
Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain view, CA 94043 USA

Kundehåndtering: Skvizbiz
Skvizbiz.dk Dyrhavegårdsvej 17. 6000 Kolding

Revision og bogføring: Schaumburg | Bendtsen
Regnskabsvirksomheden Schaumburg Bendtsen Aps. Vesterløkken 4. 8230 åbyhøj

Relevante links